W przedszkolu Happy House realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Koncentrujemy się na wspomaganiu
i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Zwracamy uwagę na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku społeczno-kulturalnym i przyrodniczym
,oraz na pozytywne relacje rowieśnicze i kontakt z dorosłymi oparty na zaufaniu i poczuciu bezpeczeństwa.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego "ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku" opracowanego przez:
- Annę Łade-Grodzicką,
- Ewę Bełczewską,
- Marylę Hedrę,
- Elzbietę Kwiatkowską-Klarzak,
- Joannę Wasilewską

Program ten obejmuje szerokie formy poznawania i poszerzania wiedzy o: rodzinie, przyrodzie i świecie. Uczy tolerancji, a proponowane metody pozwalają prawidłowo rozwijać potencjał osobisty dziecka- jego inteligencję, wrażliwość i motorykę.

Rozwijają również zdolności i umięjetności:
- Muzyczne
- Techniczne
- Komunikacyjne
- Kulturowo-estetyczne

Oprócz wyżej wymienionego programu naszą inspiracją do pracy z dzieckiem są metody: M.Montessorii, W. Sherborne, "Nazywanie Świata" - odmienna metoda nauki czytania autorstwa dr I. Majchrzak, metoda "dobrego startu" M. Bogdanowicz, metody twórcze R.Labana, A.I M.Kniessów, oraz elementy metody kreatywnej K.Orffa a także autorskie metody naszych pedagogów i zaproszonych do współpracy specjalistów.
Wyżej wymienione programy mają na celu jak najlepszy rozwój umysłowy i fizyczny dziecka poprzez najbliższe mu:
- Zabawę
- Ruch
- Przeżycia
- Eksperymenty
- Poznawanie nowego słownika i znaczenia przedmiotów
- Zdobywanie wiadomości o otoczeniu, rodzinie i świecie

Zaplanowane w ramach programu zajęcia dodatkowe:

Odkrywanie talentów

Obserwacja dziecka, wsparcie psychologa w wychwyceniu "mocnych" stron dziecka, położenie nacisku na rozwój dziecka poprzez zabawę, zajęcia ukierunowujące ze specjalistami, wspieranie rodziców poprzez dawanie wskazówek mających na celu wieloaspektowy rozwój ich dziecka, praca w grupach dzieci o podobnych uzdolnieniach lub praca indywidualna.


Edukacja medialna

Uwrażliwienie dzieci i rodziców na zagrożenia związane z przekazem medialnym płynącym z massmediów. Uzależnienie od gier komputerowych, telewizji, oraz negatywny wpływ reklam na dziecko.

Szkoła tolerancji na róznorodność

Zajęcia na temat praw człowieka, praw dziecka, uwrażliwienie na inne kultury i odmienności ( stosunek do osób o innym kolorze skóry, osób z niepełnosprawnością, osób wyznających inną religię itp.)

Zajęcia kuchcikowe

Nauka samodzielności w kuchni, przygotowanie z gotowych składników (warzyw) prostych przekąsek, oswojenie dzieci z podstawowymi przedmiotami w kuchni, nauka posługiwania się widelcem i nożem, umiejętność prawidłowego trzymania łyżki, zwrócenie uwagi na świeżość produktów, oszczędzanie produktów spożywczych, higiena-mycie rąk przed pracą i po pracy oraz mycie owoców i warzyw przeznaczonych do użytku.

Zajęcia lingwistyczne

Język angielski - naukę języków obcych powinno rozpocząć się jak najwcześniej - dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a aparat mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku.nauka odbywa się dla dziecka zupełnie naturalnie i pociąga za sobą dużą szansę na osiagnięcie przez dziecko dwujęzyczności. Poznawanie językow obcych już w wieku najmłodszym uświadamia także naszym pociechom istnienie innych kultur oraz wzbogaca ich ogólną wiedzę o świecie.
W Happy House wykorzystujemy w tym celu takie pomoce naukowe jak:
- Plansze tematyczne
- Słowniki obrazkowe
- Środki audio-video
- Karty pracy
- Inne autorskie rozwiązania

Podczas zajęć posługujemy się najróżniejszymi środkami dydaktycznymi i uczymy się poprzez piosenki, rymowanki, zgadywanki, prace plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, czy mowę ciała.

Zajęcia muzyczne i taneczne

Według badań muzyka rozwija inteligencję i wrażliwość dziecka. Proponujemy zajęcia rytmiczne, naukę tańca- różne typy tańców, naukę gry na instrumentach w zależności od predyspozycji dzieci.

Edukacja ekologiczna

Te zajęcia mają za zadanie przybliżyć dzieciom znaczenie ochrony środowiska. Wykształcenie prawidłowego zachowania się na wycieczkach w lesie, parkach itp. Szanowanie przyrody i zwierząt. W tym celu organizowane będą spacery i wycieczki do znajdujących się w okolicy przedszkola: parku julianowskiego, parku łagiewnickiego i stadniny koni. Zaplanowane również zostały spotkania z leśnikami oraz wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego w celu zapoznania dzieci z życiem zwierząt domowych. Również będziemy się uczyć, w jaki sposób można selekcjonować odpady i je przetwarzać- działaniom towarzyszyć będą projekcje filmów tematycznaych.

Mali odkrywcy

Te zajęcia nastawione na odkrywanie i eksperymentowanie na polu różnych technik konstrukcyjnych i doświadzczeń. Powrót do zajęc praktyczno ? technicznych, które kiedyś obywały się w szkołach. Zajęcia tego typu dają dziecku możliwość poznania różnego rodzaju materiałów, uczą kreatywnego podejścia do przedmiotów codziennego użytku. Dają okazję do samodzielnego realizowania swoich pomysłów pod kierunikem nauczyciela. Zajęcia takie bardzo rozwijają wyobrażnię i ekspresje twórczą dzieci.

Zajęcia sportowe

Gimnastyka korekcyjna - korygowanie wad postawy, propagowanie właściwej postawy ciała,eliminowanie wykrytych wad, stymulowanie rozwoju motorycznego.
Zajęcia z ekspresji twórczej - ideą zajęć jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie talentów dzieci, doskonalenie zdolności psycho - ruchowych oraz nauka wyrażania emocji, kształtowanie twórczej postawy poprzez zapoznanie z min. Różnymi technikami plastycznymi (malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie, warsztaty czerpania papieru itp.) Oraz różnymi formami działań w oparciu o elementy arteterapii.

Spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawicielami różnych zawodów

W naszym przedszkolu dzieci mają okazję poznać ludzi wykonuących rożne zawody (policjanta,strażaka,stomatologa, lekarza itp.) Dzieci, co miesiąc mają kontakt z gośćmi z filharmonii łódzkiej na spotkaniach muzycznych na terenie przedszkola.

Wyjścia tematyczne

Zapraszamy dzieci do bibliotek, teatrów, zoo, palmiarni, ogrodu botanicznego, eksperymentarium, safari park i innych.

Zaplanowane są konsultacje ze specjalistami (pediatryczna, stomatologiczna, logopedyczna, psychologiczna itp.) Zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez rodziców.

Kadra pedagogiczna przedszkola Happy House w trosce o dziecko nieustająco poszukuje inspiracji, które będą wzbogacały ofertę zajęć dydyaktyczno wychowawczych tak, by w pełni i z radością towarzyszyć naszym maluchom w poznawaniu świata.


Nasze niepubliczne przedszkole nie przypadkiem nosi nazwę Happy House. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze pod słońcem jest szczęście naszych dzieci i pragniemy przyczynić się do tego, aby uśmiech nigdy nie znikał z ich twarzy. Wiemy, że na dobre samopoczucie naszych maluchów wpływają: świadomość bezpieczeństwa, możliwość pogłębiania swoich zainteresowań czy rozwój zgodny z wrodzonym potencjałem. Nie zapominamy jednak o radosnej i beztroskiej zabawie, która sprawi, że naszym pociechom zawsze będzie dopisywał dobry humor. A przecież: "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

"Szczęście dziecka" to idea, przyświecająca nam od momentu, w którym narodził się pomysł na założenie niepublicznego przedszkola. Dlatego od samego początku skupiliśmy się na tym, by Happy House było najlepszą placówką przedszkolną, specjalizującą się w dostarczaniu dzieciom radości i warunków do samorozwoju.
Dlaczego jesteśmy "naj"?

Po pierwsze Happy House mieści się w przedwojennej willi na Julianowie. W budynku znajdują się klimatyczne i przestronne pomieszczenia, które bez problemu udało się zaadaptować do celów, przyświecających edukacji przedszkolnej. Dom posiada wspaniały ogród i niezwykle wygodny dojazd. Niewątpliwą zaletą tej lokalizacji jest także bliskość najpiękniejszego w mieście Parku Julianowskiego oraz Lasu Łagiewnickiego, zwanego "zielonymi płucami Łodzi". Ponadto nasze przedszkole zostało wyposażone w najnowocześniejsze zabawki i pomoce naukowe (m.in.: komputery, projektor, odtwarzacz audio-video) oraz w najwygodniejsze mebelki i sprzęty ogrodowe, które przede wszystkim zapewniają dzieciom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Po drugie opracowaliśmy dla naszych maluchów program oparty na najnowszych światowych trendach, konsultując go z najlepszymi specjalistami z dziedziny wychowania przedszkolnego. Zajęcia zostały podzielone na trzy podstawowe grupy:
Happy edukacja - czyli zajęcia rozwijające umiejętności i zdolności muzyczne, techniczne, motoryczne, kucharskie czy lingwistyczne (m.in.: lekcje informatyczne, nauka języków obcych)
Happy w świecie ? czyli zajęcia wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku kulturalno-społecznym i przyrodniczym (m.in.:edukacja medialna i ekologiczna, samoobrona)
Happy w zgodzie z samym sobą ? czyli zajęcia, które pozwolą wydobyć wrodzony potencjał dziecka i zapewnią jego prawidłowy rozwójemocjonalny (m.in.: odkrywanie talentów, dogoterapia)
Nad ułożeniem programu czuwała kadra, która oprócz odpowiednich kwalifikacji i ogromnego doświadczenia pedagogicznego, posiada niezwykle pożądane cechy: kreatywność i zaangażowanie w pracę. Nasi opiekunowie pragną budować z przedszkolakami relację opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, gdyż wiedzą, że "największą mądrością dziecka jest ufność".

Po trzecie przedszkole Happy House jest "naj", ponieważ pamiętamy, że sami byliśmy kiedyś szkrabami i wiemy, że wszystko na świecie "podszyte jest dzieckiem".


Nowość Zajęcia Adaptacyjne
zapisy : 533-770-065

Bal karnawałowy w naszym przedszkolu odbędzie się 11 stycznia w środę o godzinie 13:00. Mile widziane przebrania dla dzieci.

NOWOŚĆ - NOCNE PRZEDSZKOLE
ZAPISY 533-770-065


Happy-House Facebook

POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD ZARAZ

REKRUTACJA

Cena za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi: 500 zł

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok, a o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Formalności sprowadzają się do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz zawarcie Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.

OPŁATY

Wpisowe


Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne

Cena obejmuje wszystkie zajęcia ujęte w programie. Nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych za wyjątkiem zajęć dla chętnych.
Dzienna stawka żywieniowa ( śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje, owoce i wszelkie smakołyki) wynosi 11 PLN. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega stawka za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli zostaliśmy powiadomieni przynajmniej dzień wcześniej.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy dodatkową ofertę edukacyjno-rozrywkową dla dzieci:
- Opieka nad dziećmi na godziny opcja ,,niania"
- Zajęcia popołudniowe dla dzieci od 1,5 do 3 lat wraz z rodzicami - Klasa Bobasa
- Opieka weekendowa
- Organizacja przyjęć dla dzieci (imprezy urodzinowe, bale itp.)Nikt z nas wybierając osobę do opieki nad naszymi dziećmi nie byłby skłonny do pójścia na tzw. kompromis. My również tego nie zrobiliśmy.
Naturalnie w pierwszym rzędzie kierowaliśmy się kwalifikacjami aplikujących osób, braliśmy pod uwagę wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym ze specjalizacją "Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne", oraz conajmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jednakże równie ważna była dla nas kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie i widoczna miłość do dzieci i opieki nad nimi.

Udało nam się skompletować zespół, który spełnia w 100% nasze oczekiwania:

mgr Sylwia Chyła-Brzeska - dyrektor Przedszkola,wychowawca w grupie Kubusia Puchatka

lic Marzena Jarosz - wychowawca w grupie Elfy

mgr Ewelina Badowska - wychowawca w grupie Motylki

mgr Sylwia Piątkiewicz- wychowawca w grupie Kubusia Puchatka

mgr Karolina Grabarczyk - pomoc nauczyciela w grupie Motylki

Nasi specjaliści podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają ujawnić talenty oraz mocne strony dzieci i udzielają wskazówek rodzicom do dalszej pracy nad rozwojem dziecka. Naszym celem jest dalsze poszukiwanie innowacyjnych i najlepszych rozwiązań edukacyjnych.
Pragniemy jak najlepiej współpracować z rodzicami. Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje usprawnienia pracy przedszkola wnoszone przez Rodziców .


Przedszkole Niepubliczne Happy House

ul.Łagiewnicka 136

91-481 Łódź

tel. 533 770 065

e-mail: przedszkole@happy-house.edu.pl

Zapraszamy !